YİVSİZ AV TÜFEKLERİNDE KUNDAK - DİPÇİK

 

Dipçik veya kundak, acılıkta silahın en önemli unsurlarıdır. Bunu açıklayabilmek için, ilk önce çeşitli kundak şekillerinin bilinmesi gerekmektedir

Yukarıdaki fotoğraflarda değişik kundak şekilleri gösterilmiştir. Bunların hepsi av tüfeklerinin bir yandan gösterişine, diğer yandan da, kullanacak avcının anatomisine, yani kol uzunluğuna, göğüs ve omuz genişliğine, boyun ve kafa durumuna uygun düşmesi için yapılmaktadırlar. Temelde av tüfeklerinde kundaklar; tabanca kabzalı (Monte-Carlo) ve İngiliz kundak olarak ayrılırlar, tabanca kabzalı kundaklar kavrama açısından iyi sonuç verseler de, özellikle çift tetik silahlarda parmağın her iki tetiğe de kolayca ulaşması açısından, İngiliz kundak tabir edilen tutamaksız kundak tipi, daha kullanışlıdır. Tek tetikli silahlarda ise, İngiliz kundak kesinlikle kullanılamaz, eğer kullanılacak olursa, silahta atış sırasında (özellikle 2. fişeğin ateşlenmesi sırasında) denge bozukluklarına sebebiyet verir. Avda %80 başarı sağlayacak olan kundağın, avcıya uygun düşmemesi, yani nişanı kısa sürede bulamaması, kundağın yüze ve omuza tam uygun gelmemesinden ileri gelir.
Eldeki tüfek dipçiğinin size uygun gelip gelmediğinin anlaşılması için uygulanabilecek basit bir usul aşağıdaki gibidir:

Yandaki fotoğrafta görüldüğü gibi, söz konusu tüfeği birkaç defa ard arda yüzünüze alıp nişana bakınız. Bu durumu birkaç defa tekrarladıktan sonra, hiç durumunuzu bozmadan, bu yaptığınız hareketi gözünüzü kapayıp tekrar ediniz ve yine durumunuzu bozmadan gözünüzü açınız, eğer nişanı aynen ve hatasız olarak görebildiyseniz, tüfeğinizin kundak yapısı anatominize uygundur.
Söz konusu dipçik talimini yaparken, tarif edildiği gibi gözünüzü kapayarak nişan alıp, durumunuzu bozmadan gözünüzü açtığınız zaman, eğer gez ve arpacık ile namlu bandının pek azı görünür durumda bir görüntü meydana geliyorsa, tüfeğinizin size çok uygun durumda olduğu anlaşılır.
Eğer arpacık aşağı doğru ve bandın bir kısmı görünüyorsa, nişan sırasında tüfeğiniz aşağı bakıyor demektir.

Bunun sebebi, kundağın sizin anatominize göre kısa olmasından kaynaklanır. Bu durum tüm denemelerde tekrarlanıyorsa, o zaman tüfek dipçiğinizin omuza gelen dayanak kısmına bir miktar ek koymak-koydurmak gerekir.
Eğer arpacık yukarı doğru ve band tam olarak gözükür durumda ise, nişan alırken tüfeğiniz yukarı bakıyor demektir. Bunun sebebi, kundağınızın anatominize göre uzun olması demektir. Böyle bir durum sürekli denemelerde hep aynı ise, o zaman dipçiğin omuza gelen dayanak kısmından bir miktar kestirmek gerekecektir.
Söz konusu örneklerin dışındaki, arpacığı sağ görmek veya sol görmek gibi durum oluşuyorsa, o zaman en doğru hareket, dipçik talimine devam edip kendi yaptığınız bu hatayı telafi etme yoluna gitmeniz gerekmektedir, ya da, sanatkar bir tüfek ustasına yeniden bir eğimli kundak yaptırmak gerekecektir.